Solenergi på export från Sahara

Det borde gå att producera stora mängder el från solen i Saharas öken och sen exportera sol-elen i kablar till Europa, men det krävs bättre teknologi och stora investeringar. För efterfrågan på ren el finns, bland annat nu när tyskarna bestämt sig för att avveckla sin kärnkraft. Men ännu är elproduktionen på en mycket låg nivå i Sahara. I tunisiska Sahara finns en del soldrivna pumpstationer som pumpar upp vatten till bland annat förbipasserande kameler. Det finns också några avsaltningsanläggningar i Tunisien som drivs med sol-el och bland annat oasen Ksar Ghilen där hushållselen kommer från solpaneler. Det är på den här småskaliga nivån som sol-elsproduktionen är i Nordafrika är idag. Det är dyrt att producera el-ström från solen. Dagens teknologier är ännu inte är tillräckligt effektiva för att vara konkurrenskraftiga. Fysikprofessor Brahim Bessais som är generaldirektör på Centre de Recherche et des Technologies de l'Energie i Tunis, berättar om omfattande internationellt forskningssamarbete med både Kanada, EU och Japan. - Flera tunisier som har doktorerat i Japan återvänder nu hem, berättar Brahim Bessais.EU är största samarbetspartnern, 85% av centrumets budget kommer från EU. Det är inte bara forskare som håller på med visionen att producera elström i Sahara för export till Europa. Även flera mycket stora företag, bland annat ABB, utvecklar teknik för att göra solelsexporten möjlig. För ABB:s del handlar det om att överföra strömmen i gigantiska kablar under havets botten. Det berättar Björn Jacobsson som är utevcklingschef på enheten för högspänd likström, hvdc, på ABB i Ludvika. Men om man skulle komma igång med storskalig el-produktion i Sahara så är det inte bara europeerna som har behov av energin.– Vi törstar! Brist på vatten i Nordafrika kommer att kräva stora mängder energi för att avsalta havsvatten till både jordbruk, industri och hushåll, säger Mouldi Miled på ministeriet för högre utbildning och forskning i Tunis. Växande befolkning och hopp om kraftigt ökad tillväxt i bland annat Tunisien efter revolutionen, gör att energikonsumtionen beräknas öka med 600% i regionen fram till 2050. Programmet sändes första gången den 13/6.