Östergötland

Kalkning av sjöar kan vara onödig

En studie vid Uppsala universitet visar att den kalkning av sjöar som gjorts i Sverige sedan 1970-talet i vissa fall har varit onödig. I Östergötland har kalkningen av sjöar minskat.

Forskarna menar att många svenska sjöar varit mer naturligt försurade av humus, alltså organiska nedbrytningsprodukter, än man tidigare trott.

Det rapporterar Vetenskapsradion.

Men forskarna är noga med att påpeka att kalkningen av de sjöar som drabbats och påverkats av utsläpp från människor ändå har haft god effekt.

I Östergötland har länsstyrelsen under en tioårsperiod minskat på kalkningen från nästan 900 ton per år till strax under 300 ton.