Sommarskola ger fler behöriga elever

Andelen elever i nionde klass med betyget icke godkänd, minskar i Strängnäs kommun. Man menar att det till stor del beror på att kommunen erbjuder elever som riskerar ett icke godkänt betyg, att få extra skolhjälp några veckor på sommaren, så kallad sommarskola.

I Strängnäs har man sedan 1999 haft den här typen av stöd och det har resulterat i att man får alltfler behöriga elever. 2002 var drygt 10 % av eleverna i nian underkända i något av ämnena svenska, matematik eller engelska i Strängnäs kommuns grundskolor, men i år var den siffran nere i sex procent.

Strängnäs är inte den enda kommunen som driver sommarskola i länet, även Eskilstuna har till viss del sommarundervisning. Övriga kommuner däremot ger inte den här möjligheten till eleverna.