Kvinnor diskrimineras när de tvingas stämpla

Landstingspolitikernas planer på att dra tillbaka löftet om heltidsjobb till alla i vården slår hårdast mot kvinnor. Det menar fackförbundet Kommunal.

Facket betalar ut mer och mer a-kassa - ofta till kvinnor som tvingas stämpla upp för att de inte får jobba heltid.

Conny Rapp på Kommunal i länet menar att landsting och kommuner diskriminerar kvinnor, när de inte ger dem heltidsanställningar.

Antalet a-kasse dagar som fackförbundet Kommunal betalade ut i länet fram till sista juli i år höjdes med 18 tusen dagar, jämfört med samma tidsperiod förra året, vilket är en ökning med 20 procent.

Största delen av de här a-kassedagarna är ersättning som utgår för deltidsarbeten. I Värnamo går 87 procent av a-kassan till deltidsanställda på landstinget och 79 procent går till medlemmar som jobbar deltid åt kommunen.

Samtidigt som Landstinget i länet backar från sitt förslag att erbjuda heltidstjänster till alla som vill ha det, så säger Conny Rapp att det rör sig om könsdiskriminering från arbetsgivarnas sida då det är enbart kvinnor som drabbas.

Konsekvenserna för de här deltidsjobbande kvinnorna är att de får stämpla tiden de inte arbetar och många gånger räcker inte pengarna till.