Efter terrordåden i Norge

Svensk handlingsplan mot extremism

Efter attentaten i Oslo och på Utöya har den svenska regeringen gett en lång rad myndigheter i uppdrag att ta fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Det skriver statsminister Fredrik Reinfeldt och två andra ministrar på DN Debatt.

De tre extremistmiljöerna är enligt skribenterna vitmaktmiljön, den autonoma vänstern och den våldsbejakande islamismen. Dessa rörelser har inte växt på senare år, men det finns risk för att mindre grupper med särskilt våldsamma individer kan begå mycket allvarliga handlingar, skriver ministrarna.

De konstaterar också att nationalistiska och rasistiska partier flyttat fram sina positioner och att, enligt Forum för levande historia, omkring 20 procent av gymnasieeleverna har klart intoleranta attityder mot judar, romer, muslimer, homosexuella och invandrare.

Individer som lockas av de antidemokratiska budskapen måste stå i centrum för de förebyggande insatserna, skriver de.