Arktiska havsisar smälte även på stenåldern

2:24 min

Om ungefär 30 år kommer större delen av isen på arktiska havet att smälta under somrarna, befarar forskarna. Vilka effekter det kommer att få är omtvistat , men nu visar en svensk studie i tidskriften Science att det arktiska havet var öppet under stenåldern, för 6500 år sedan när medeltemperaturen var ett par grader högre.

Under sommaren täcker den arktiskta havsisen ett område som är större än Australien, men förra månaden uppmättes den lägsta juliutbredningen av isarna sedan 1979. En fjärdedel av sommarisen är borta och lagren av gammal is smälter.

Tidigare har man trott att det arktiska havet varit helt täckt av is i mer än 10 000 år, men det stämmer inte enligt Per Möller, som är professor i geologi vid Lunds universitet och en av författarna till studien.

– Det måste ha varit öppet hav vid Grönlands nordkust under en viss period, men det är inget som man har reflekterat över tidigare. Man har tänkt sig att kusten har legat helt infrusen i arktisk havsis. Men så är det inte, säger Per Möller.

Per Möller har varit på Grönland och studerat drivved och sediment i strandvallarna och kommit fram till att det måste ha varit öppet hav kring Grönlands norra kust under en lång period som började för 8 000 år sedan. Strandvallar bildas nämligen bara om vågor kan slå mot stranden och drivved är ett tecken på att det har varit öppet hav.

Genom att åldersdatera musslor i strandvallarna och drivveden har Per Möller och de andra forskarna kommit fram till att havsisen smälte bort uppe vid norra Grönland ett par tusen år efter att inlandsisen försvann, och att den var borta under 1500 år, då det var naturligt varmare förhållanden på jorden.

– Astronomiska relationer mellan solen och jorden gjorde att vi under en period för mellan drygt sextusen och åtta tusen år sedan hade maximal instrålning av solenergi, säger han.

Den här nya studien om Arktis tidigare issmältning kan också leda till bättre modeller av klimatförändringar, enligt Per Möller. Men Resultatet innebär ändå inte att man ifrågasätter koldioxidutsläppens påverkan på klimatet idag.

– Detta utesluter inte på något sätt den globala uppvärming som vi ser nu, som är kopplad till att det är helt andra koldioxidhalter än vad vi hade för 8000-6000 år sedan.

När isarna försvann i Arktis för 8000 år sen berodde det alltså på naturliga faktorer, jordens förhållande till solen, som vi inte kan göra något åt. Men dagens uppvärmning till följd av koldioxidutsläpp kan vi påverka. Det är viktigt att hålla isär dom Begreppen, säger Per Möller.

– Klimatet är aldrig något som är stabilt, det har alltid ändrat sig helt naturligt. Och när nu människan börja ställa till det gäller det att skilja bort vår påverkan från den naturliga påverkan och det är det som är så svårt, och som också gör att den klimatpolitiska debatten så infekterad.

Referens: Funder S. et. al. A 10,000-Year Record of Arctic Ocean Sea-Ice Variability-View from the Beach. Science Vol 333, 5 Augusti 2011.

Nicklas Zachrisson
Pierre Martin
vetenskap@sr.se