Håbo

Kommun anmäls för beslut om skolval

En friskola i Bålsta har anmält Håbo kommun för deras nya regler kring fritt skolval i kommunen. Nu ska Skolinspektionen göra en granskning av ärendet.

De nya reglerna innebär att elever bara ska kunna byta skola under en så kallad skolvalsperiod, annars ska skolpengen inte betalas ut till den nya skolan förrän nästkommande läsår.

Kommunen hänvisar till barnets bästa i sitt beslut och menar det inte är bra för barnen att byta skola mitt under en termin.