Platser för asylsökande tas bort

Migrationsverket kommer under hösten att avveckla 200 mottagningsplatser för ayslsökande här i Dalarna.

Cirka 130 platser kommer att försvinna inom Ludvikakontorets område och ett 70-tal inom Hedemora-kontorets.

Anledningen är att antalet asylsökande har blivit färre och dessutom har behovet av platser minskat till följd av mer effektiv asylprövning, enligt migrationsverket.