Lasso

Nu borras det i Vättern

1:51 min

Nu har den omdiskuterade provborrningen efter järnmalm under Vättern startat. Tidigare mätningar har visat att det finns stora mängder järnmalm ungefär en och en halv kilometer under Vättern. Företaget Asera Mining kommer i några månader att ta prover att se vilken kvalitet malmen har.

– Om det är en malm, alltså brytvärt, det vet vi inte än. Förhoppningen är att det ska bli en gruva en gång. Som vi ser det med alla ansökningsprocesser och liknande så tar det säkert tio år innan det kommer malm ut ur gruvan, säger Ove Göting, en av Asera Minings delägare.

Vad kan det här betyda för Jönköping och regionen?

– En stor gruva innebär ju mycket arbetsplatser givetvis.

Borren står i en skogsdunge strax norr om Jönköping mellan några sommarstugor. Härifrån borrar man snett ut från land ner under Vättern i en 45-gradig vinkel. Själva borren har en diameter på 75 millimeter och hålet blir en och en halv kilometer djupt . Ove Göting kan inte se någon miljöpåverkan med borrningen.

– Det finns väl miljörisker med allting, men det är inga miljörisker med det vi gör just nu.

Men om man skulle bygga en gruva här kan inte det kunna försämra dricksvattenkvaliten?

– Jag kan inte se att det skulle finnas några risker alls, för det första så kommer ju inte gruvanläggningen att ligga här, där vi står och borrar nu, utan den kommer att ligga långt härifrån. Men det blir i så fall en underjordsgruva, så det kommer att bli schakt som inte är så stora, utan kanske 8- 10 meter i diameter. Och sen kommer den att ligga kanske en och en halv kilometer under Vättern. Där nerifrån kommer vi få väldigt svårt att förorena den uppåt, så om det är någonting som händer är det snarare att Vättern kommer till oss än att vi kommer till Vättern, säger Ove Göting.