Blekinge

Värdefull åkermark byggs bort

1:29 min

Allt mer åkermark används till att bygga bostäder, industrier och vägar, och nu varnar Lantbrukarnas Riksförbund för att vi därigenom kommer att tvingas importera allt mer livsmedel. Lars-Ove Johansson är ordförande för LRF Sydost, och han tycker att det finns annan mark än just åkermark man kan bebygga.

– Jag är orolig för åkermarken vi har i bland annat Blekinge. Vi behöver den här åkermarken framöver och då tycker vi att kommuner ska vara lite mer rädda och tänka sig för innan man bygger både köpcentra och industri på åkermarken, säger Lars-Ove Johansson.

Annan mark kan bebyggas
Lars-Ove Johansson framhåller att han definitivt inte vill stoppa byggandet av varken vägar, industriområden eller bostäder. Men samtidigt vill han att berörda myndigheter ska få upp ögonen för att just åkermarken kanske inte alltid är det bästa alternativet. Inte minst eftersom det faktiskt finns annan mark, till exempel skogsbygder, som lämpar sig bättre för att bebyggas. 

Femti procent all mat vi äter i Sverige är importerad, och för att inte den siffran ska stiga ytterligare är det viktigt att man inte bygger bort den viktiga åkermarken.

Globalt problem
Enligt Lars-Ove Johansson och LRF minskar åkermarken också i många andra länder, vilket är ytterligare ett skäl till att det här problemet måste uppmärksammas. Han menar också att det faktiskt finns sätt att hejda utvecklingen.

– Ja, någonting som kommunen kan göra det är att ta med själva livsmedelsproduktionen i översiktsplanen, både när det gäller åkermarken och även skogsmarken som är viktig för skogsproduktionen. Ofta går det slentrian i att det är så lätt att bygga på åkermarken. Vi vill att man tänker efter en gång till, för kan man göra det någon annanstans eller utveckla på något annat sätt så är det bättre, säger Lars-Ove Johansson.

Lars Andersson
lars.andersson@sverigesradio.se