400 000 avlopp klarar inte miljökraven

2:04 min

Många svenska sommarstugor har alldeles för dåliga avloppsanläggningar. Smutsigt avloppsvatten som rinner rätt ut i sjöar och vattendrag bidrar till övergödningen.

Samtidigt väljer allt fler svenskar att bo längre del av året i sommarstugan, något som ökar belastningen på miljön.

Miljöinspektör Helen Svensson säger att de flesta avlopp hon inspekterar är undermåliga.

– Vid tidigare inventeringar så har det varit 60-70 procent av avloppen som har behövt någon form av åtgärd, säger hon samtidigt som hon undersöker en trekammarbrunn på en gammal gård, byggd någon gång i slutet av 1800-talet.

Brunnen är alldeles för enkel, och stor del av avloppsvattnet rinner rätt ut i ett dike i närheten. Dessutom saknas tillstånd, och husägaren måste nu åtgärda avloppet inom ett år.

Men det är bara ett av över 400 000 avlopp i landet som Naturvårdsverket inte bedömer lever upp till miljökraven.  Dåliga avlopp innebär att stora mängder kväve och fosfor läcker ut i grundvattnet, sjöar och vattendrag. Utsläpp som bidrar till övergödningen i Östersjön.

Det är i äldre hus och framförallt sommarstugor som problemen är som störst.

– Ett problem är ju att många sommarstugor från början hade en väldigt enkel standard, man kanske bara hade en diskbänk i köket med en enkel avloppsanläggning. Sen har man då förbättrat standarden i sommarstugan, men man har inte förbättrat standarden.

Problemet märks extra tydligt i kommuner som Norrtälje, där sommargästerna väljer att stanna allt längre tid på året. Många Stockholmare bosätter sig i Norrtälje under hela sommarhalvåret och väljer att pendla istället för att bo kvar i Stockholm. Det innebär att belastningen på avloppssystemet blir större än vad de klarar av

Mats Eriksson är en av sommarstugeägarna i Norrtälje och han har redan noterat flera undermåliga avlopp i området.

– Det kan ju finnas dofter här och var när man går genom området, och det kan ju tyda på avlopp som mynnar ut i diken eller överfyllda infiltrationsanläggningar eller sådant, säger han.

– Risken med ett utökat permanentboende är att man använder vatten precis som man gör hemma i stan.

Miljöinspektör Helen Svensson menar att det är många husägare som inte känner till sitt ansvar när det gäller avloppen.

– Bor man på landsbygden, så är det fastighetsägaren som är skyldig att se till att avloppsanläggningen fungerar.