Vita huset slår tillbaka om kreditbetyget

2:06 min

Efter att Vita huset först kommit med ganska allmänna och försiktiga kommentarer till det sänkta kreditbetyget, kom i natt de första riktigt tydliga, och mycket ilskna, reaktionerna från flera av Obamaadministrationens höga medarbetare.

Dom riktade in sig på det räknefel på 2 tusen miljarder som Standard and Poor's först gjorde, och sedan justerade i sista stund, dock utan att ändra sitt beslut att sänka kreditbetyget för USA

– Det är fullständigt häpnadsväckande att Standard & Poor's baserar ett så avgörande beslut på räknefel av en sån jättelik magnitud, och samtidigt håller fast vid beslutet även efter att de insett att dom räknat fel.

Det skriver i ett uttalande Gene Sperling, som är ordföranden i National Economic Council, ett slags finanspolitiskt råd i USA.

John Bellows, som är andreman på finansdepartementet i Washington ifrågasätter också han i ett skriftligt uttalande, med liknande ordval som Sperling, att magnituden av Standard & Poor's misstag reser grundläggande frågor kreditvärderingsinstitutets trovärdighet och integritet.

Ännu har inte president Barack Obama själv sagt ett ljud om USA:s sänkta kreditbetyg, men han finns förstås i bakgrunden när så här höga företrädare för hans administration går ut offentligt.

Men Standard & Poor's högsta chefer vidhåller att beslutet var riktigt och motiverat, och upprepar att det inte i första hand är detaljsiffror som avgör, utan istället det man menar är ett mycket större problem: USA:s till synes totala oförmåga att på politisk väg hantera sin skuldkris.

Att sammanbrottet och dödläget mellan kongressen och Vita huset skapat en situation som gör att utsikterna är mycket små för att de politiska beslut som krävs för att den amerikanska ekonomin ska komma på fötter igen.

Även från andra håll kommer kritik mot Standard and Poor's, bland annat från Nobelpristagaren i ekonomi Paul Krugman. Krugman, som står demokraterna nära, skriver i sin blogg för New York Times att USA:s ekonomi visserligen verkligen inte är på topp, men att "de där människorna", som han kallar Standard and Poor's, "inte är i någon som helst position att dela ut sådana här omdömen"

Ytterligare andra påpekar dels att de två andra tunga kreditvärderingsinstituten, Moody's och Fitch, båda låtit sina toppbetyg för USA kvarstå. Dels att alla 3 instituten historiskt gjort sig skyldiga till fatala misstag, misstag som en del menar bidrog till den globala finanskrisen 2008.