Valbo badhus fick evakueras

Räddningstjänsten tvingades på fredagseftermiddagen  evakuera Valbo badhus efter att en klorvattenledning hade sprungit läck.

Läckan gick att laga temporärt men 30 liter av klorblandningen rann ut på golvet i ett rum i närheten badhusentrén. Räddningstjänsten fick arbeta med speciella skyddskläder då klorvattenblandningen är frätande när den kommer i kontakt med hud.