ECB:s besked om stödköp lugnade börserna

1:05 min

Beslutet från Europeiska centralbanken, ECB, inatt om att "återuppta stödköpen av statsobligationer i eurozonen" tycks ha bidragit till att börsfallen idag inte blivit så kraftiga som man tidigare trott.

ECB-chefen Jean-Claude Trichet i Frankfurt sade, efter diskussionen med bankens styrande råd, att ECB välkomnade besked om snabbare reformer i Italien och Spanien, vars ekonomier på senare tid hamnat i fokus när det gäller skuldkrisen i eurozonen. Beslutet bör därför gälla de länderna.

Även uttalanden från G7-gruppen kan ha bidragit till att utvecklingen på börserna blivit lugnare än befarat.

G7 utgörs av Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien, USA och Kanada och innan de stora börserna i Asien öppnade i morse sade Japans finansminister att G7 är fast beslutna att som man säger "samordna insatser för att garantera likviditet, finansmarknadernas funktion, stabilitet och den ekonomisk tillväxten."

G7 meddelade också att de kommer att fortsätta ha täta kontakter.