Visioner för Fårösund år 2013

Fårösunds samhälle måste få ett tydligt centrum och ett attraktivt boende.
Det är planerna för att åstadkomma visionen att år 2013 skall Fårösund ha fördubblat antalet invånare till cirka 2000 och 350 nya arbetstillfällen skall skapas. Det är arkitekt Per Nilsson som i samråd med Gotlands kommun och fastighetsbolaget Vasallen nu presenterat sina planer för framtiden. Från statens sida har man avsatt omställningspengar som går att ansöka om och kommunen har också uttalat stöd för samhället Fårösund. Den 14 juni skall planerna presenteras för politkerna i kommunstyrelsen.