Legionella konstaterat i Västra Götaland

Legionärssjukan, som har tagit livet av en person i Umeå tidigare i sommar, har nu konstaterats också i Västra Götaland.

Den senaste veckan har sex personer fått diagnosen, och ytterligare två fall är misstänkta. Alla har vårdats på Lidköpings sjukhus, men ingen av dem sägs ha några livshotande symptom.
Smittskyddsenheten har ännu inte hittat någon gemensam smittkälla.
Legionärssjuka yttrar sig som lunginflammation, ofta med hög feber, hosta, huvudvärk och muskelvärk.