Flera slutar att betala ledsagare för aktiviteter

2:25 min

Socialstyrelsen varnar för att allt fler kan bli sittande inomhus när kommuner slutar att betala omkostnader för ledsagare.

Mikael Larsson är en av dem som själv får betala för sin ledsagares omkostnader.

– Jag blir mer deprimerad och mår sämre, för att jag tappar det sociala och det är inte bra för min utveckling. Går jag med min ledsagare på ett restaurangbesök eller om vi tar en fika, så får jag betala för bägge. Det känns diskriminerande.

Mikael Larsson berättar att han har lätt autism med drag av Aspbergers syndrom. Han har svårt för det sociala, till exempel att handla själv. Därför får han hjälp av ledsagare som bland annat följer honom på fotbollsmatcher och på restauranger. Men sedan några månader tillbaka står inte kommunen för ledsagarens utgifter längre. I stället är det Mikael själv som måste betala.

Socialstyrelsen varnar nu för att fler personer med funktionsnedsättning kan bli sittande inomhus.

– Jag tycker att det är oroande att man agerar på ett sätt som kan göra att människor med funktionsnedsättning inte kan leva ett liv som andra. Är det så att man inte ersätter de här kostnaderna, då innebär det att personer som har funktionshinder och inte kommer ut annars inte kan gå och fika eller gå på bio, som andra människor. Och det är inte i enlighet med lagstiftningens intensioner, säger Andreas Printz, chef vid Socialstyrelsens avdelning för regler och tillstånd.

Mikael Larsson är inte ensam. En vägledande dom i Högsta förvaltningsdomstolen från i februari i år slår fast att en kommun inte är skyldig att stå för ledsagarnas utgifter, till exempel för konsert- eller biobiljetter, enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vilket betyder att kostnaden faller över på den som behöver stödet.

Efter domen har nu flera kommuner, däribland Boden, Falkenberg och Helsingborg, valt att sluta betala omkostnaderna, enligt LSS.

– Ja, det är jättehemskt. Det är nog hemskt att en kommun gör det och att alla sedan ska följa efter. Det är inte alls bra. För det finns väl fler i samma situation som mig som också behöver sin träning, och som ska kunna göra grejer utan att det ska kosta hur mycket som helst.

Den som vill slippa betala för ledsagarens utgifter kan ha en möjlighet att få pengar av kommunen. Men inte som en rättighet, enligt LSS, utan som ett bidrag från Socialtjänsten. Sabina Wikgren Orstam är sektionschef på Sveriges kommuner och landstings avdelning för vård och socialtjänst.

– Det är upp till varje kommun att själva göra de här lokala prioriteringarna, som man har möjlighet att göra.

Flera handikapporganisationer som Ekot varit i kontakt med är nu kritiska till utvecklingen. Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden, säger att det är djupt olyckligt att den enskilde ska behöva betala.

– Och så kommer den här domen gör att kommunerna ytterligare kan undandra sig, vad jag menar, skyldigheten att se till att kommunmedborgarna har de här möjligheterna, att kunna leva självständigt och delta i samhällslivet. Det är oroande.

På Socialstyrelsen tycker man att det är viktigt att kommunerna nu faktiskt använder möjligheten att ge ersättning enligt socialtjänstlagen.

Folkhälsominister Maria Larsson betonar även hon kommunernas roll.

– Socialtjänsten och kommunen har ett ansvar för att ledsagarverksamheten för en person med funktionsnedsättning fungerar väl, och lösningarna ser redan i dag lite olika ut.

Vad kan ni i regeringen göra för att garantera att dem som har behov faktiskt får det stöd och den hjälp som de behöver från kommunerna?

– Vi har dels en försäkringskassa, som kommer att ge kommunerna stöd för att ha en mer enhetlig tillämpning utav LSS. Men vi har också en betydligt kraftfullare tillsyn. Men sedan kommer jag personligen också att följa utvecklingen noga.