Inga mer pengar till gatorna i Strängnäs

Det behövs mer pengar till underhåll av gator och vägar i Strängnäs och läget med det eftersatta underhåll är mycket allvarligt. Det skrev det privata revisionsbolaget Komrev i en rapport tidigare i år. Men trots det säger kommunsstyrelsen nej till mer resurser.

Tekniska nämnden i Strängnäs har bedömt att det skulle behövas över tio miljoner till underhåll i nuläget om kommunen inte ska riskera kraftigt ökade kostnader för gatuunderhåll i framtiden.

Kommunledningskontoret säger nej till mer pengar och föreslår att tekniska nämnden ska omprioritera med de pengar den har.