Ohly lämnar öppet för utmanarna

7:36 min

Vänsterpartiledaren Lars Ohly har ända sedan det usla valresultatet i höstas försäkrat att han vill bli omvald på partikongressen i januari nästa år. Men i dag gjorde han helt om, och så här motiverar Ohly sitt beslut.

– Det har vuxit fram naturligtvis, men om opinionssiffrorna hade vuxit i den takt som jag både hoppats och trott, så är det möjligt att läget hade varit ett annat. Nu känner jag mig väldigt tillfreds och har landat i ett väldigt bra beslut, säger Lars Ohly.

Varför har ni inte gått hem hos väljarna?

– Ja, det är det vi har diskuterat, och det handlar nog både om politik och om vårt sätt att föra ut den politiken. När det gäller politikens innehåll, så har vi också föreslagit en del förändringar till vår kongress i januari, säger Lars Ohly.

Lars Ohly pekar ut en rad olika områden där partiet behöver vässa sin politik. Feminism, antirasism, demokratin på arbetsplatser, ekonomi och välfärdsfrågor.

Men en ännu viktigare anledning till att Lars Ohly nu bestämt sig för att inte ställa upp för omval, trots att han tidigare gång på gång försäkrat att han vill sitta kvar, det är är att det den senaste tiden dykt upp flera tunga vänsterpartister som utmanat honom på posten.

Jonas Sjöstedt som sitter i riksdagen och tidigare i EU-parlamentet, Ulla Andersson, som är ekonomisk talesperson och Hans Linde som är gruppledare och utrikespolitisk talesperson.

Alla tre kan tänka sig att efterträda Ohly. Vem av dem som är hans egen favorit vill han inte svara på. Men han avråder från ett delat partiledarskap, så som Miljöpartiet valt att göra.

Vilken av dessa tre kandidater som är Lars Ohlys egen favorit vill han inte avslöja.

– Nej, det är en fråga som självklart får det enda svar den kan få, att jag inte ska lägga mig i vem som partivännerna väljer som min efterträdare, säger Lars Ohly.

Ett delat partiledarskap?

– Det är jag väldigt tveksam till. Men jag ska fortsätta att föra den debatten tillsammans med mina kamrater i Vänsterpartiet, säger Lars Ohly.

Lars Ohly efterlyser öppenhet inför valet av ny partiledare. Men han vill inte gå lika långt som Centerpartiet valt att göra, med en helt öppen valkampanj mellan tre kandidater.

– Det är valberedningens sak att se till att alla medlemmar får möjlighet att ta ställning till de partiledarkandidater som är beredda att ställa upp, och att de presenteras på ett bra sätt, så att man vet, framför allt kanske, vad de vill, politiskt med Vänsterpartiet, säger Lars Ohly.

Så det är Centern som blir modellen för Vänsterpartiet?

– Det tror jag inte. Jag tror inte att valberedningen kommer att föreslå tre eller flera oberoende kandidater. Utan man kommer att ha en öppen process som sedan leder fram till att man samlar sig kring ett alternativ, säger Lars Ohly.

Lars Ohly har inga planer på att helt försvinna från den politiska arenan. Det gjorde han fullständigt klart under dagens presskonferens.

– Själv kommer jag också att ta del i den förändringsprocessen. Jag kommer också att sitta kvar i riksdagen, eftersom jag är vald där, fram till 2014. Och jag kommer att vara en del av det lag som Vänsterpartiet utgör, även i fortsättningen. Fram till kongressen leder jag detta parti, låt det inte vara något tvivel om detta. Jag kommer att vara en mycket aktiv partiledare fram till kongressen, framför allt i de politiska frågor och avgöranden som vi ska fatta beslut om då, säger Lars Ohly.