Få friskolor har egna bibliotek trots skollag

1:59 min

Sedan den nya skollagen kom i juli måste alla elever ha tillgång till ett bibliotek. Men flera av de största friskolekoncernerna har trots det inte planerat att skaffa egna skolbibliotek.

En av dem är Jensen Education där Mikael Carstensson är vd. Han säger att skollagen är för oklar.

– Direktiven i den nya skollagen är inte tydliga, så med tanke på att vi redan uppfyller kraven inväntar vi tydligare riktlinjer, säger Mikael Carstensson.

Det är framförallt fristående skolor som saknar bibliotek. Av friskolorna på gymnasienivå saknar nästan fyra av tio bibliotek.

På den kommunala sidan saknar bara en av tio skolor ett eget bibliotek, visar siffror från statens Kulturråd.

Flera friskolor använder sig antingen av kommunala bibliotek eller av bokrum som är en mindre samling böcker. Det gör till exempel JB Education där Susanna Marcus är vd:

– Vi har inte gjort några förändringar inför hösten utan inväntar vad Skolinspektionen kommer att säga om det som vi har och som har räckt hittills, säger Susanna Marcus.

Kunskapsskolan har en ambulerande bokbuss som åker mellan koncernens skolor och klassuppsättningar med böcker, men fler åtgärder planeras inte enligt Kunskapsskolans vd Per Ledin.

– Vi har inte tagit några åtgärder utöver de vi har, vi vill se vilka krav som ställs, säger Per Ledin.

Många skolor avvaktar alltså, men Anders Almgren, förste vice ordförande för Lärarnas Riksförbund tycker att ett välsorterat skolbibliotek med utbildad personal bara blir viktigare när eleverna allt oftare söker information utan att använda läroböcker.

Trots det tror han att man gör utbildningarna billigare på bekostnad av kvaliteten genom att slopa skolbiblioteken.

– Det kostar ju att ha ett skolbibliotek, man måste köpa in böcker och datorer. Ett skolbibliotek är mycket mer än en uppsättning böcker, som personal och så vidare. Det har man inte tyckt ha varit viktigt i sin iver att gå med vinst eller spara pengar. Man kan ju undra vad man sparar till, men vi ser resultatet i försämrad läsförståelse för våra barn, säger Anders Almgren.