Brister i äldrevården

Förra året rapporterades över ett tusen fall-olyckor inom äldreomsorgen i Nässjö kommun och det är en ökning med hela 28 procent från året innan. Det visar en ny rapport om äldreomsorgen i Nässjö.
Inom vissa äldreboenden är det ett fåtal personer som står för många av olyckorna, i något fall har samma person ramlat hela 38 gånger förra året. Antalet misstag när det gäller läkemedelsutdelning har också ökat kraftigt. Förra året rapporterades 157 tillfällen, en ökning med 34 procent mot året innan. De flesta fallen handlade om att man glömt att ge patienten medicinen eller gett den vid fel tidpunkt. Det är framför allt på morgonen som felmedicineringen sker och personalen anger också som förklaring att det ofta är stressigt då. Och två anställda inom äldreomsorgen fråntogs också rätten att dela ut medicin därför att de gjort för många fel på kort tid. I en jämförande studie mellan Nässjö och Vetlanda visar det sig också att betydligt fler personer inom äldreomsorgen i Nässjö får psykofarmaka av något slag. Till natten tar hela 68 procent psykofarmaka jämfört med 49 proc i Vetlanda.