Bodström: Se över fångvården

Dela fängelsevården i två typer av fängelser - en för dom som är motiverade att sluta med brottslighet och narkotika och en för dom som inte är det. Det är justitieminister Thomas Bodströms lösning för att få ner återfallsfrekvensen bland kriminella.
Radio Västernorrlands undersökning visar att bara 1 av 5 som dömdes till fängelse 1985 i Västernorrland har klarat sig från en brottslig bana, och speciella fängelser för dom motiverade fångarna är alltså justiteiminister Thomas Bodströms recept för att få ner antalet återfallsförbrytare. Just nu diskuterar han inrättadet av sådana fängelser med kriminalvårdsstyrelsen. Men tiden direkt efter straffet är en lika viktig del i rehabiliteringen enligt Bodström. Från den 1 oktober ska alla som dömts till två års fängelse eller mer få elektronisk fotboja dom sista 4 månaderna, för att bättre kunna anpassa sig till ett liv utan brott.