Saab

Muller kom med lugnande besked

7:14 min

Saabs vd Victor Muller träffade representanter för IF Metall, Ledarna, Akademikerförbundet och Unionen på Saab idag, och det var lugnande besked han kom med. Enligt fackförbunden förväntar de sig att de anställda får sin lön i augusti utan problem.

– Vi känner oss tillfreds med det vi fick höra, säger Unionens klubbordförande på Saab, Annette Hellgren.

Hon säger också att det redan nu finns pengar till augustilönerna på Saabs konton, men varifrån pengarna kommer vill hon inte gå in på.

– De kommer från Saab.

Saabs informationschef Eric Geers säger också att man utgår från att de kan betala ut lönerna i augusti.

– Vi jobbar efter scenariot att betala ut lönerna. Samma problem som uppstod förra månaden ska inte uppstå igen, säger Eric Geers till P4 Väst.

Ingen av de fackliga representanterna som träffade Victor Muller vill gå in på exakt vad som sades på mötet, men enligt Ledarnas Thomas Haglund fick man mer information om hur nära Saab är en lösning på krisen.

– Det finns bra aktiviteter på gång, säger Haglund.

Enligt Per Bränneby på Akamedikerförbundet, har facket och Saabs ledning är fortsatt god dialog.

– Vi fick svar på många av de frågor vi har ställt, säger Bränneby.

Thomas Haglund beklagar att det varit sämre med information från Saabs håll till facken, men säger att framöver kommer fackklubbarna och Saabs ledning träffas kontinuerligt.

Från fackklubbarnas sida kan man idag inte säga något om när produktionen kan komma igång igen.

– Det får företaget återkomma till hur det ser ut, säger Anette Hellgren.