Hallsberg

Utmaningen saknar lagstöd

1:23 min

Hallsbergs kommuns utmaning till landets kommuner att skänka en krona per invånare till svältkatastrofen i Afrika, saknar lagstöd.

Som P4 Örebro berättade på onsdagen utmanades ju alla kommuner av Hallsberg. Men nu visar det sig alltså att en sådan utmaning saknar stöd i lagen, säger Germund Persson, chefsjurist på organisationen Sveriges Kommuner och Landsting.
– Om man nu vill göra humanitära insatser så kan man ju ha förståelse för det, men faktum är att det inte finns lagstöd för det.

Med anledning av svältkatastrofen på Afrikas horn uppmanar Hallsbergs kommun landets övriga kommuner att skänka en krona per kommuninvånare till organisationen Läkare utan gränser. Det kunde P4 Örebro berätta på onsdagen.

Om alla kommuner följer Hallsbergs exempel skulle Sveriges kommuner kunna skänka över nio miljoner kronor.

Problemet är att ekonomiskt bistånd från kommuner och landsting alltså saknar lagstöd.

I lagtexten kan man läsa att bistånd i form av ekonomiskt stöd får lämnas endast för att genomföra utbildning och rådgivning.
Enligt Germund Persson är chansen därför stor att beslutet om bistånd upphävs om någon kommuninvånare överklagar beslutet.

Men Thomas Doxryd som är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Hallsberg säger att han fått besked av kommunens tjänstemän att de har lagstöd.
– Jag ställde ju frågan till mina tjänstemän som har kunskapen, jag är ingen jurist. Finns det något vi kan luta oss emot, och de svarade JA.