Halland

Bönder fick för mycket gårdsstöd

1:26 min

Ungefär var tionde lantbrukare fick för mycket pengar i gårdsstöd av EU mellan 2005 och 2007. Nu ska de tvingas betala tillbaka de pengar som felaktigt betalats ut i stöd.

LRF i Halland uppmanar man sina medlemmar att i tveksamma fall att överklaga och inleda juridiska processer mot staten.

– Vi har sagt att om man tycker detta är oskäligt så ska man överklaga och vi tror att det blir många processer i Halland, säger Lennart Nilsson som är LRF:s ordförande i länet.

Jordbruksverket gjorde en inventering av jordbruksmarken mellan 2008 och 2010. Detta efter att EU:s revisorer funnit att en stor del av betesmarkerna i Blekinge och Kalmar inte uppfyllde kraven. Vid inventeringen visade det sig att all mark som angetts i stödansökningarna mellan 2005 och 2007 inte uppfyllde kraven på jordbruksmark. Men det är bara lantbrukare som angett felaktig mark i sin ansökan som kommer att få återkrav, enligt Jordbruksverket.

– Men det är just vad som ska betraktas som felaktig mark som är tvistefrågan, säger Lennart Nilsson.

Han nämner exempel på typisk svensk betesmark med träd på, som enligt EU inte ska räknas. Lennart Nilsson anser att Jordbruksverket har en del i det som skett och borde stå för återbetalningen av pengarna till EU i stället för att bestraffa bönderna i efterhand.