Reinfeldt om nedskruvade prognoserna inför 2012

1:12 min

De allvarliga ekonomiska problemen i till exempel Italien och USA kommer att få konsekvenser även för den svenska ekonomin, det säger den svenska regeringen idag. Enligt statminister Fredrik Reinfeldt räknar nu med att det kommer gå betydligt sämre 2012 än vad regeringen räknade med i våras.

Om 14 dagar kommer regeringen att hålla ett budgetsammanträde på Harpsund, och så ska man ge mer en exakt bild av hur mycket sämre ekonomin kommer att gå under nästa år, 2012.

– Det är turbulent i vår omvärld, och det leder till att svensk ekonomi påverkas på ett sätt som gör att de mer positiva bedömningarna av tillväxten som alla hade i våras nu kommer att skrivas ned, säger Fredrik Reinfeldt.

Enligt statminister Fredrik Reinfeldt är det inte säkert att det kommer att finnas ekonomiskt utrymme att infria vallöften om till exempel ett femte jobbskatteavdrag.

Finansminister Anders Borg säger att det finns allvarliga hotbilder som gör att det kan gå mycket sämre än väntat.

Bland annat finns brister hos de europeiska banker som inte åtgärdats efter finanskrisen 2008.

Men Anders Borg gör bedömningen att svensk ekonomi kommer att kunna stå emot, dock med sämre siffror än regeringen räknat med.

– Det är en väsentligt lägre tillväxt än vad vi trodde när vi gjorde vårpropositionen. Det kommer att slå igenom på offentliga finanser, men exakt hur återstår att se. Men det är alldeles tydligt att det är en försvagning. Vi kommer att klara balans både i år och nästa år, men det är en försvagning, säger Anders Borg.