Svensk ambassadör besökte Agiza regelbundet

1:56 min

Den svenska ambassadören i Egypten, Malin Kärre, har haft  regelbunden kontakt med Ahmed Agiza under åren han har suttit i fängelse.

– Vi har gjort ett sextiotal besök och de är registrerade vartenda ett av dem. Jag var nog den senaste som träffade honom för jag träffade honom i april.

Hur ofta fick du inblick i hur han behandlades i fängelset?

– Närvarande vid de här besöken var fängelsechefen och ända fram till det sista besöket var även säkerhetstjänst närvarande. I april var det väldigt uppenbart att saker och ting var annorlunda. Men jag tror att han kunde berätta mycket om hur han behandlades. Jag har fått se läkarintyg och liknande.

Hur blev han behandlad inne i fängelset?

– Han läste till en master under tiden i fängelset och jag tror att han behandlades rimligt väl. Men han kanske inte fick de läkarbesök och sjukgymnastbesök så ofta som han borde ha fått. Jag tror att den tortyr som han utsatts för, om det är det du frågar om, den var nog snarare innan han fick sin dom och under första året, inte senare.

Vems ansvar är han nu?

– Han är egyptisk medborgare så han är egyptiska statens ansvar. Framförallt kanske sitt eget och sin familjs ansvar.

Kan han flytta hit till Sverige?

– Om han ansöker om att få komma till sin familj i Sverige så är det ett ärende som behandlas i laga ordning av ambassaden och av migrationsverket. Det kan jag inte svara på nu. Det är en hypotetisk fråga.

Hur troligt är det att han får uppehållstillstånd i Sverige?

– Det kan jag inte svara på. Jag kan inte föregripa den behandlingen.