Människorättsorganisationer kräver asyl för Agiza

2:38 min

Från människorättsorganisationer och från oppositionen i riksdagen kommer nu krav på att Ahmed Agiza och Mohammed Alzery ska få uppehållstillstånd i Sverige. Så sent som 2009 sa regeringen nej till det.

– Jag tycker att det här har orsakat så mycket lidande för de här männen och deras familjer att det är rimligt att de får möjlighet att stanna i Sverige, säger Lars Ohly.

Vad tycker du att regeringen borde göra nu?

– Regeringen borde ta sitt ansvar och se till att upprättelsen verkligen kommer de här männen och deras familjer till del.

För knappt två år sedan sa regeringen nej till att ge dem uppehållstillstånd i Sverige med motiveringen att Säpo hade säkerhetsmässiga invändningar. När Agiza nu släppts fri vill han återvända till Sverige och frågan blir aktuell igen.

Men frågan om uppehållstillstånd ligger inte hos regeringen, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.

– Det är ju ett enskilt ärende som ska prövas och regeringen ska egentligen inte uttala sig.

Den tidigare regeringens ansvar och skadeståndet, vill ni rätta till det här?

– Det fanns en kritik mot den tidigare regeringens agerande och vi har fattat beslut om skadestånd. Men nu handlar det ju om en enskild individ som söker asyl och det ska regeringen inte fälla utlåtanden om.

Det var den socialdemokratiska regeringen som 2001 beslutade att avvisa Ahmed Agiza och Mohammed Alzery till Egypten trots risken för att de skulle utsättas för tortyr. Men idag avböjer Socialdemokraterna i riksdagen att kommentera frågan. 

Avvisningen 2001 har fått kritik från många håll under de år som gått . Bland annat har det kommit kritik från riksdagens konstitutionsutskott, Europarådet och olika FN-kommittéer. I dag kräver Människorättsorganisationerna Amnesty och Civil Rights defenders att Sverige snarast ska bevilja Ahmed Agiza uppehållstillstånd. Madeleine Seidlitz är jurist vid Amnesty.

– Det är helt tydligt enligt svensk lag och folkrätten att Ahmed Agiza har rätt att återförenas med sin familj och få uppehållstillstånd här. Vår förhoppning är att de ska ske enkelt och smidigt.

Roberth Hårdh, chef för människorättsorganisationen Civil rights defenders är inne på samma linje.

– Sverige har en skyldighet att ställa de här männen i den situation de befann sig i innan de avvisades 2001. De ska återförenas med sina familjer och det är ett absolut krav. Det här är skandalöst.

Anna Wigenmark, människorättsjurist och ett av Agizas ombud, säger att han kommer att söka uppehållstillstånd genom familjeanknytning inom kort.

– Det är en förutsättning för att han ska få återförenas med sin familj och få komma tillbaka i Sverige. Hans familj - hustru och barn - är ju nästan allihop svenska medborgare, och det var till exempel en omständighet som inte fanns och som regeringen inte tog hänsyn till 2009. Så jag tror och hoppas att familjen ska kunna leva här i Sverige.