Yrkesfiskare skeptiska till Persson-löften

Statsminister Göran Persson kom i helgen med ett utspel om att ett avtal är nära mellan Sverige och Finland om fisket i Torneälvens mynning. Yrkesfiskarna ställer sig dock tvivlande till att det verkligen blir några förbättringar.

Enligt statsministern skulle avtalet göra fiskarna i Haparanda i stort sett nöjda. Yrkesfiskarna själv är dock luttrade och vill se svart på vitt vad avtalet innehåller innan de förklarar fiskestriden över.

- Jag vågar inte ta ut något i förskott, säger Bengt Olov Innala, ordförande i fiskarnas intresseförening i Tornedalen. Samtidigt säger Innala att han hoppas att det blir förbättringar i enlighet med statsministerns löften.

Det konkreta krav som fiskarna i Torneälvens mynningsområde har är att få lägga ut sina redskap redan från islossningen och fiska efter andra arter än lax och öring.

Sedan vill man få fiska efter lax och öring från samma datum när det tillåts efter övriga svenska kusten. Enligt Bengt Olov Innala så är det från finsk sida det bromsas när det gäller det kravet.