Hur försäkrar man en reaktor? Och hur lysande är framtiden för svensk kärnkraft?

2:35 min

Kärnkraftkonsulten Lars-Olov Höglund var en av experterna i utredningen som ledde till en ny svensk kärnkraftslagstiftning. Enligt den kommande lagen är det åter tillåtet att bygga kärnkraftverk i Sverige.

Men kraftföretagen som driver kärnkraftverk obegränsat skadeståndsskyldiga i händelse av olycka och måste därför teckna försäkringar - som täcker kostnader upp till 12 miljarder. Detta gör att Höglund ser pessimistiskt på kärnkraftens framtid i Sverige.