Bonus: vintage samlarbild på jodtabletter!

Om du bor i närheten av en kärnteknisk anläggning så har du förmodligen fått jodtabletter hemskickade. De kan vara bra att ha ifall det värsta skulle hända och du får varning om ett radioaktivt nedfall.