Diagnosen asperger försvinner 2013

1:51 min

Efter 2013 ska flera neuropsykiatriska funktionshinder, som autism och asperger fogas samman i en helt ny diagnos - "autismspektrumtillstånd".

Det oroar personer som har asperger i dag. Niklas Johansson fick sin asperger-diagnos för två år sedan och kritisk till förändringen. 

– Jag tycker inte det är bra att det ska gå under samma namn. Jag tycker någonting måste kunna skilja oss åt. Det är som att jämföra äpplen och päron, vi är så olika, säger Niklas Johansson.

Att asperger och autism är som äpplen och päron, det håller inte APA, det amerikanska psykiatriförbundet, med om.

Det är de som ställer upp riktlinjerna för vilka kriterier som ska gälla när läkare världen över ställer sina diagnoser.

I deras nya riktlinjer som ska börja gälla 2013, ska asperger och autism ersättas av en bredare gemensam diagnos.

Det här är något som väckt mycket känslor bland personer med asperger i Sverige. Den största oron är att bli förknippad med ett grövre funktionshinder än man har.

– Man vill se någon form av skillnad, säger Niklas Johansson.

Men alla är inte lika oroade. Anders Pemer är ordförande i föreningen Organiserade Aspergare (OA) i Stockholm. Han fick själv sin diagnos 2002.

– Vi har myntat termer som 'aspergare' och 'aspies' och det lär väl vi fortsätta kalla oss i det segmentet. Sedan får det vara strunt samma om diagnosen heter autistiskt syndrom A eller B eller plus eller minus, säger Anders Permer.

Allen Frances är professor i psykiatri vid Duke Universitetet i USA. Han var också ordförande i den arbetsgrupp som introducerade asperger-begreppet i de riktlinjer vi använder oss av i dag.

Han befarar att läkarkåren kommer att strunta i de nya kriterierna, att det nya autismspektrumtillståndet kommer att vidgas och inkludera allt fler.

Kort och gott en överdiagnostisering. Ju tydligare definitionerna är och ju tydligare kunskapen om definitionernas begränsningar är, desto bättre blir det för människor, säger han.