De första blommorna spred sig snabbt

1:14 min

Svenska forskare har hittat fossil från några av världens första blommor, som bara var några millimeter stora. Och de har kunnat visa att växter med blommor började dominera växtlivet mycket tidigare än vad forskare tidigare har trott.

För ungefär 130 miljoner år sedan, under dinosauriernas storhetstid, hände något helt nytt. Växterna började för första gången att utveckla blommor. Nu har svensk forskning visat att de växter som blommande blev dominerande mycket snabbare än vad man tidigare har trott.

Else Marie Friis, professor vid Naturhistoriska Riksmuseet, har upptäckt fossil från några av världens äldsta blommor.

- Vi har hittat massor med blommor som man inte tidigare trodde fanns, bland annat kan vi se nu att det var en stor diversitet redan tidigt i blomväxternas historia, säger Else Marie Friis.

När de första blommorna kom hade det redan funnits växter i ungefär 300 miljoner år, men bara mossor, ormbunkar, barrträd och andra växter som inte blommar. Men så fort blomväxterna hade utvecklats spred de sig , och på bara 30 miljoner år blev de den dominerande växtgruppen.

Fossilen som Else Marie Friis har hittat visar att de första blommorna bara var några millimeter stora, och att många levde i vatten, till exempel en släkting till våra dagars näckrosor.