Brister vid ambulansstationerna Sunne och Torsby

Landstinget klarar inte att åtgärda bristerna vid ambulansstationerna i Sunne och Torsby under 2005.
I sitt svar till Arbetsmiljöverket skriver landstinget att när det gäller Torsby kan det bli aktuellt först under 2006.
I Sunne kan bristerna vara avhjälpta 2005 under förutsättning att ekonomiska resurser anslås.