Försvaret lämnade fel uppgifter om anställda

1:58 min

Försvarsmakten har lämnat felaktiga siffror i kvartalsrapporten kring antalet interimsanställningar, alltså soldater på tillfälliga kontrakt, skriver Försvarsmakten i sin halvårsrapport.

– Det är ofattbart hur det har kunnat bli så fel. Vad är det mer för siffror vi inte kan lite på? Det är oacceptabelt! Hur ska vi i riksdagens försvarsutskott kunna fatta riktiga beslut om vi inte får riktiga siffror, säger Mikael Oscarsson, riksdagsman för Kristdemokraterna och ledamot i försvarsutskottet.

Försvarsmakten berättade i sin kvartalsrapport att målet att anställa 2 700 soldater på tillfälliga kontrakt, så kallade interimskontrakt, redan var uppnått.

Det handlar om soldater utan fast anställning inom Försvarsmakten som ska tjänstgöra bland annat utomlands. Men i sin halvårsrapport korrigerar Försvarsmakten siffrorna till att det bara är 300 anställningar som har gjorts det första halvåret.

Under det kommande halvåret ska försvaret försöka anställa 2 000 soldater genom tillfälliga kontrakt.

Försvarsminister Sten Tolgfors vill inte ge en kommentar kring de felaktiga siffrorna men skriver så här på sin blogg:

"Detta är inte acceptabelt för någon, vare sig mig, ÖB eller försvarsdepartementet. Det är beklagligt att Högkvarteret lämnat felaktiga siffror, vilket jag framfört till ÖB och han kvitterat."

– Det här är ett misstag och vi har talat om att vi har gjort det här misstaget och den dialogen med uppdragsgivaren hoppas jag är en god grund för att uppdragsgivaren också kan styra oss framöver, säger Odd Werin, konteramiral och Försvarsmaktens planeringschef.

Försvaret ska nu bjuda in tidigare värnpliktiga till övningar för att försöka teckna fler interimskontrakt under det kommande halvåret.

Socialdemokraternas Peter Hultqvist, ordförande i försvarsutskottet, är kritisk till det.

– Jag tycker att man ska ta initiativ till en omedelbar översyn av rekryteringen av yrkessoldater och så kallade kontraktssoldater. Man ska se över alla de signaler om svagheter i systemet som kommer upp nu. Ta de signalerna på allvar och försök att göra något, för det är klart att om det sviktar i Försvarets grundläggande rekrytering i det nya systemet, så är det allvarligt, säger han.

Försvarsmakten har tidigare under året sagt att antalet heltidsanställda soldater under nästa år skulle gå från 3 800 till 4 800. Försvarsmaktens planering är dock att antalet heltidsanställda under 2012 skall vara 3800.

Det var detta besked om korrekturfel Försvarsmakten gav regeringen i maj 2011.

Det var då ett första misstag och inte ett besked om vare sig ändrad planering, anställningsstopp eller reducering av antalet soldater under 2012. Nu har alltså Försvarsmakten gjort fel igen.

Då skrev försvarsminister Sten Tolgsfors så här på sin blogg:

"Det är bra att Försvarsmakten granskat sina siffror och det är viktigt att man nu arbetar med en bättre kvalitetssäkring. Under 2011 kommer antalet heltidsanställda soldater och soldater med interimskontrakt att vara ca 3 800 plus 2 400, dvs 6 200 soldater. Under året kan ytterligare tillväxt av soldater med interimskontrakt komma att ske."