Ohly: V fortsatt negativt till EU

1:15 min

Avgående Vänsterpartiledaren Lars Ohly höll i dag sitt sista sommartal på torget i Gnesta. Men redan om några veckor måste han lotsa partiet genom heta EU-debatter under en tvådagars konferens i Göteborg.

Men redan om några veckor måste han lotsa partiet genom heta EU-debatter under en tvådagars konferens i Göteborg.

Målet är att få fram ett underlag för den nya EU-politik, som ska antas av kongressen i januari. Lars Ohly utlovade en fortsatt EU-kritisk hållning.

– Jag kommer att fortsätta att vara företrädare för det mest EU-kritiska partiet i Sverige.

Så du vill fortfarande att Sverige ska lämna EU?

– Ja, men jag tror inte att det är ett krav som det finns någon anledning att driva just nu. Det finns andra krav, att förändra. Dit hör inrättande av ett socialt protokoll i EU. Det tror jag i väsentliga delar skulle försämra för arbetsgivare att utnyttja människor på ett otillbörligt sätt.

Du säger att partiet står enat. Hur pass enigt är man i EU-frågan?

– Samma stora grundläggande enighet som vi har i alla frågor, nämligen att vi är i de allra flesta fall överens om vikten av att bekämpa EU:s ökade makt och centraliseringen och federalismen. Men vi har åsiktsskillnader i hur vi strategiskt och taktiskt ska bemöta olika förslag som förs fram inom den europeiska unionen.

Kan ett skifte på partiledarposten här innebära en omläggning av Vänsterpartiets EU-politik?

– Nej, det har jag inte hört att någon av kandidaterna har förespråkat.

Alla är lika negativa som du?

– Ja, det vågar jag nog säga. Och jag tror inte att det riktigt är så Vänsterpartiet fungerar. Visst får en ny partiledare möjlighet att sätta avtryck genom att lyfta fram sina frågor och att prioritera annorlunda. Men partiets politiska uppfattningar, de beslutas av oss tillsammans.