Mest kokain i vattnet i Antwerpen

Den belgiska staden Antwerpen har mest spår av kokain i sitt avloppsvatten i Europa, visar en ny, ännu inte publicerad studie som mätt halter av olika narkotiska preparat i 21 europeiska städer.

Antwerpen kommer strax före London och Amsterdam, medan det var en "väldigt stor skillnad" mellan Antwerpens nivå och värden uppmätta i skandinaviska städer, konstaterade forskaren Alexander Van Nuijs.

Resultaten ska presenteras i sin helhet senare i år.

TT