Slutpläderingar i rättegång om mutpengar

Rättegången om de elva miljoner kronor som den mutmisstänkte tekniske chefen vid Gotlandsbolage lämnat efter sig, avslutades vid Gotlands tingsrätt.

Tingsrätten ska avgöra om pengarna ska tillfalla dödsboet eller staten.

Åklagaren radade upp bevis för att den nu döde chefen mutades, bland annat att han faktiskt ska ha erkänt.

Men dödsboets advokat hävdade att Gotlandsbolagets gamla ledning vetat mer än vad som kommit fram och att det funnits en överenskommelse att den tekniske chefen skulle få del av rabatter för egen räkning.

Dom i målet meddelas den 20 september.