Diagnosen Asperger försvinner

13 min

I maj 2013 försvinner Aspergers syndrom som diagnos, istället ska Asperberger ingå i en ny, bredare diagnos - "autismspektrumtillstånd". Förändringen oroar personer som har fått diagnosen Asperger. Barbara Gahmberg är rädd att den nya diagnosen ska göra att hon förknippas med ett svårare funktionshinder. Reportage av Mikael Sjödell och samtal med Sven Bölte, professor i barn och ungdomspsykiatrisk vetenskap på Karolinska Insitutet.