Affären i Rissna stängs och öppnas igen

Idag läggs mataffären i Rissna ner. Men det finns hopp om att butiken öppnar igen men i annan form. Norlbygda ekonomiska förening arbetar nu för att kunna öppna butiken igen.

Vi jobbar på att hitta former för att kunna anställa nuvarande ägare Margita Gustafsson och på det viset få affären att leva vidare, säger Per Martinsson är ordförande i den ekonomiska föreningen.

Genom att få byborna mer köptrogna och få sänkta kostnader hoppas föreningen att få lönsamhet i butiken

Den ekonomiska föreningen i bygden har letat med ljus och lykta efter en ny handlare som kan ta över efter Margita Gustafsson som haft butiken i 6 år men de har inte lyckats.