Blåsvarta fläckar på tomatblad

Gittan är en av många, många tomatodlare. Men vad är det som hänt med bladen, undrar hon i sitt brev:

Hej!
Jag har blå-svartfläckiga tomatblad på några av mina tomatplantor. De flesta blad är helt normala, fläckarna förekommer bara här och där.

Soliga hälsningar!
Gittan

Maj-Lis Pettersson vet vad et är frågan om:

Plantan visar på detta sätt att den inte fått upp tillräckligt av växtnäringsämnet magnesium (Mg). Detta är mycket vanligt förekommande på tomat och det visar sig på de äldsta bladen. Vanligtvis visar sig bristen på magnesium till en början som gula partier mellan de gröna bladnerverna. Tror knappast att det finns någon tomatodling (fritidsodling) där symptom på magnesiumbrist saknas helt.

Orsaken till att plantorna visar brist på detta växtnäringsämne kan vara flera. Den allra vanligaste orsaken är att jorden har för lågt pH. Inför varje odlingssäsong bör man förutom stallgödsel blanda in trädgårdskalk med magnesium i jorden.

Magnesiumbrist kan även uppträda om jorden är för sandig eller att det är för höga halter av kalium och ammoniumjoner i jorden. En sandig jord bör förbättras med kompost eller matjord och grundgödslar man med 3–4 kg brunnen stallgödsel/m2 och år bör det inte uppstå några obalanser vad gäller nämnda växtnäringsämnen.