Sverige

Rättspsykpatienter kan delas upp

1:33 min

I framtiden kan patienter som tvångsvårdas utan att vara dömda för brott bli åtskilda från brottslingar som dömts till vård. Idag blandas patienterna på rättspsyk, men nu pågår en översyn av lagstiftningen. 

– Vi har pratat om det i många år, men nu tycker jag att vi är närmare än någonsin att det verkligen ska hända något i verkligheten, säger Ing-Marie Wieselgren som arbetar med psykiatrifrågor på Sveriges kommuner och landsting.

I början av juni berättade vi om 25-åriga Annika Drugge från Norrköping, som tvångsvårdas på rättspsyk i Växjö, trots att hon inte dömts för något brott. Hon är en av dem som tycker det är fel att patientgrupperna blandas. Så här sa hon då:

– Jag vill att mitt landsting tar hem mig. Jag tycker inte att det är rätt att jag ska sitta med dömda.

Det pågår just nu en översyn av den psykiatriska tvångsvårdlagstiftningen i Sverige. I december ska utredningen presentera sina förslag och enligt Thorbjörn Lindvall, en av utredningens två sekreterare, finns en ambition att i framtiden hålla isär patienter som dömts till vård efter att ha begått brott och patienter som tvångsvårdas, men inte dömts för brott.

Thorbjörn Lindvall säger att det är en känd fråga att blandningen av de två patientgrupperna på rättspsyk skapar en otrygghet. Därför funderar utredarna på att bland annat föreslå olika säkerhetsnivåer i den allmänna psykiatrin, så att fler patienter som kräver en högre säkerhet kan få vård där.

Ing-Marie Wieselgren  på SKL berättar att flera landsting nu också visar intresse av att utveckla psykvården i den riktningen, på sikt.

– Det finns flera landsting som är intresserade av att vara med och skapa någon typ av lösningar. Jag tror att det kommer att bli ännu mer så att det är tydligt att det är skillnad om du kommer från kriminalvården och får vård eller om du kommer hemifrån.