Färre fall av klamydia

Antalet fall av könssjukdomen klamydia minskar på Gotland. Under första halvåret i år minskade antalet fall till 98 vilket är tre procent mindre än motsvarande tid förra året, enligt statistik från Smittskyddsinstitutet.

Minskningen anses framför allt ha samband med ökad försäljning av kondomer som är det bästa skyddet mot sexuellt överförbara sjukdomar.