Fet kost kan ge diabetes

1:46 min

Fet mat kan öka risken att drabbas av diabetes. För mycket fett i blodet kan hindra kroppen från att producera rätt mängd insulin, det kan amerikanska forskare visa efter en studie på möss och människor. De hoppas att upptäckten ska leda till nya läkemedel.

Nu har amerikanska forskare visat att för mycket fett i kosten kan öka risken att drabbas av diabetes. De har visat att höga halter av blodfetter gör att de celler som producerar insulin inte längre reagerar på blodsockret, vilket i sin tur kan leda till diabetes.

Hindrik Mulder, professor vid Lunds universitet, forskar kring insulinceller och tycker att studien är viktig både för att förstå orsakerna bakom diabetes typ 2 och för att utveckla nya läkemedel.

- Den här studien är oerhört intressant därför att man har kunnat identifiera proteiner och processer som man skulle kunna försöka manipulera för att hitta behandling för sjukdomen.

Forskarna gav möss en diet med mycket fett, och undersökte sen cellerna som producerar insulin. De insulinproducerande cellerna känner av mängden socker i blodet, och släpper ut insulin för att reglera blodsockret.

När mössen fick äta mycket fett fick de mer blodfetter, och då blev insulincellerna sämre på att känna av blodsockret. Och när insulincellerna fungerade sämre utvecklade mössen diabetes. Forskarna undersökte även de insulinproducerande cellerna från människor med diabetes, och såg samma effekt.

Men forskarna kunde också genetiskt manipulera cellerna så att mössen inte fick diabetes, fast de åt mycket fett, något som kan få betydelse för att utveckla mediciner.

Men Hindrik Mulder tycker inte att studien betyder särskilt mycket när det kommer till hur man bör äta.

- Det är ju väl känt att man ska undvika en kost med allt för mycket fett eftersom det kan resultera i förhöjda blodfetter, och det vet vi att det är inte bra för kroppens celler.

Referens:
Ohtsubo K et. al Pathway to diabetes through attenuation of pancreatic beta cell glycosylation and glucose transport Nature Medicine DOI: 10.1038/nm.2414

Läs mer: