Saab

Dacat har begärt indrivning

1:48 min

Flera leverantörer till Saab Automobile har begärt indrivning hos kronfogden. En av dem är Dacat AB, som Saab har en skuld till på runt en miljon kronor, enligt företaget.

Kenneth Magnusson som är vd på Dacat AB säger att anledningen till beslutet att begära indrivning var att man tröttnade på att vänta på pengarna.

– Vi hade skickat in skulden ganska tidigt till kronofogden. Det innebär ju att man hamnar i någon slags kö och om vi skulle ta bort den platsen ur kön, krävdes det att Saab gjorde någon motprestation, men det var inte så i det här fallet, säger Kenneth Magnusson.

Dacat AB är ett Göteborgsbaserat företag som har haft konsulter hos Saab Automobile. De har bland annat har sysslat med produktionsutveckling och design.

Dacat har begärt indrivning på sin skuld, som enligt vd:n är på runt en miljon, och sammanlagt finns cirka 15 ärenden hos Kronofogden där indrivning har begärts.

I dag är det sista dagen för Saab att betala två av skulderma.

Hans Ryberg, enhetschef på kronofogden i Uddevalla, säger att myndigheten påbörjar en utredning på onsdag i de fallen.

– Det innebär att vi tittar på banktillgodohavanden och kontanter. Parallellt försöker vi få kontakt med företaget för att få en genomgång av deras ekonomiska tillgångar. Alltså vad de äger och inte äger och vad som är pantsatt, säger Hans Ryberg.

Hur lång tid kan en sådana här utredning ta?

– I normala fall tar det mellan en och tre månader, säger Hans Ryberg.

Företaget Dacat har också sagt upp sitt samarbete med Saab på grund av de uteblivna betalningarna.

Om produktionen på Saab startar kan ni tänka er att börja jobba ihop med Saab igen?

 – Absolut, vårt hjärta klappar för Saab och vi kan mycket väl tänka oss att jobba med dem igen. Men det krävs att vi jobbar med stabila bolag som kan leverera pengarna till oss när jobbet är utfört, annars blir vår sits ohållbar som konsultbolag, säger Kenneth Magnusson, vd på Dacat.