Stor hälsoundersökning i Värmland

11.000 värmlänningar kommer att tillfrågas om sin hälsa, sina levnadsvanor och sina livsvillkor i en ny undersökning.  

En liknande undersökning gjordes för fyra år sedan, men nu är många av frågorna nya. Det säger Maria Kalander Blomqvist, landstingets statistiker. Denna gång är det 
värmlänningar mellan 18 och 84 år som ska svara landstinget på 145 frågeställningar. Bland annat frågas det om värk i olika delar av kroppen, om olyckor och om hemtjänst.
För den fortsatta bearbetningen framhåller hälsovårdsöverläkaren Staffan Jansson och Maria Kalander Blomqvist att det är viktigt att svara omgående när frågeformuläret kommer i brevlådan.
Svarsfrekvensen vid den tidigare undersökningen var 70%