Skolorna skyller mobbning på offren

1:21 min

Anmälningarna om mobbning i svenska skolor ökar och Skolverket riktar allt oftare kritik mot skolorna. Men istället för att ta itu med problemen väljer skolorna att i två av tre fall lägga skulden på offret, och på så sätt komma undan ansvaret. Detta visar en granskning som har gjorts av Svenska Dagbladet. 

Elever som mobbats på sin skola skuldbeläggs ofta av lärarna. Svenska Dagbladet har granskat anmälningar till Skolinspektionen om kränkningar i skolan och kommer fram till att skolan lägger skulden på den mobbade eleven i två fall av tre.

”A kan ha varit mer utsatt än andra. Men han råkade ut för icke-acceptabla handlingar på grund av sitt eget beteende.”

Så beskriver en skola i Västerås situationen för en pojke i fyran som dagligen blev trakasserad av två andra pojkar i klassen.

 Barn- och elevombudsmannen Lars Arrhenius kräver nu en lagskräpning för skolor att agera mot mobbning. Han säger att han under lång tid har sett och hört av barn att de får höra utav skolpersonal att det är deras eget fel att de blir mobbade. De får höra att de har problem med sina sociala relationer trots att det egentligen är fråga om uppenbara kränkningar.

– Som förälder kan man tycka att har man inte stoppat mobbningen inom säg tre månader eller ett halvår, då har man inte gjort tillräckligt. Där skulle lagstiftningen kunna skärpas. Det är inte rimligt att man som elev ska utsättas för mobbning i en hel termin, säger Lars Arrhenius till Svenska Dagbladet.