M senarelägger nytt jobbskatteavdrag

Moderaterna avstår från att driva igenom förslaget om ett femte jobbskatteavdrag, sänkt skatt för pensionärer och höjd brytpunkt för statsskatten. Pengarna behövs i stället som ekonomisk marginal på grund av den ekonomiska oron, enligt statsminister Fredrik Reinfeldt.

 – Vi bedömer inte att det finns de säkerhetsmarginaler som vi vill ha, alltså ett större reformutrymme för 2012, och i ett sådant läge är det riktigt att skjuta på löften om inkomstskattssänkningar och sänkta skatter till pensionärer, säger Fredrik Reinfeldt till Ekot.

Han utesluter däremot inte att reformerna kan komma att genomföras under den senare delen av mandatperioden, framåt 2014.

– Men det ska också vägas där och då huruvida det verkligen finns ett utrymme.

Moderaterna kommer alltså inte att driva igenom ett femte jobbskatteavdrag, sänkt skatt för pensionärerna och inte heller höjd brytpunkt för statsskatten i budgetsamtalen med de andra tre  borgerliga partierna. Drygt 17 miljarder skulle det ha kostat.

Övriga vallöften, som till exempel halverad restaurangmoms, ger Fredrik Reinfeldt besked om på lördag i sitt sommartal. 

Regeringen slipper nu också ett eventuellt smärtsamt nederlag i riksdagen där det ju inte finns någon majoritet för ett femte jobbskatteavdrag.

Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund ställer sig positiv till att skjuta upp genomförandet av vallöftena på grund av den ekonomiska oron.

– Vårt besked har hela tiden varit att försiktighet och ansvarstagande är nummer ett. Om vi, givet de restriktionerna, klarar av att genomföra ett antal reformer, så tillhör pensionärsskattesänkningar det viktiga för oss, säger Göran Hägglund.

Centerledaren Maud Olofsson välkomnar också Moderaternas besked och är till och med beredd att diskutera Centerns och regeringens förslag om halverad restaurangmoms.

– Även för oss är det en fråga för prövning, men tittar vi på dess jobbskapande förmåga, det vill säga att ge jobb till dem som i dag står utanför arbetsmarknaden, alltså unga och invandrare, så kan det i det här läget vara rätt åtgärd att genomföra.