Bättre villkor för ägg från länet

En av landets stora livsmedelsgrossister, Axfood, slutar nu att sälja ägg från producenter som har gamla olagliga hönsburar.

Det talar för att de jämtländska äggen får en bättre konkurrenssituation. Här i länet används bara de nya, godkända hönsburarna.

Äggproducenten Pelle Salin i Valne säger till Radio Jämtland att han nu ser fram mot bättre konkurrensvillkor på marknaden.