Våra kyrkopolitiker tvekar om homovigslar

Svenska kyrkan är djupt splittrad i frågan om homovigslar, visar en enkät som Ekot har gjort.

I Härnösandsstift är osäkerheten bland kyrkopolitikerna fortfarande stor. Av de sju som svarat på enkäten har fem ännu inte bestämt sig.

En säger direkt nej och en säger ja till att homosexuella får vigas i kyrkan.

Biskopen Tony Guldbrandzén svarar att han kommer att stödja det förslag som läggs fram för Kyrkomötet.

Men han är i allmänhet positivt inställd till homosexuella och anser att homosexuella ska få välsignas i kyrkan - och han tycker att det är helt OK med homosexuella präster.

Det är bara en av de sju kyrkopolitikerna som svarar att homosexuella inte heller ska få välsignas i kyrkan och majoriteten accepterar även homosexuella präster.

Kyrkomötet ska diskutera frågan om homosexuella vigslar om ett par veckor.